Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Årby-Notarien

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Årby-Notarien 977 25,5% 36,3% 22,8% 15,4% 8,8% 51,2% 48,8% 17,9%  
Summa 977 25,5% 36,3% 22,8% 15,4% 8,8% 51,2% 48,8% 17,9%

http://www.val.se