Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Ekeby-Brottsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekeby-Brottsta 1354 13,4% 35,3% 21,4% 29,8% 6,1% 48,8% 51,2% 2,6%  
Summa 1354 13,4% 35,3% 21,4% 29,8% 6,1% 48,8% 51,2% 2,6%

http://www.val.se