Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Fröslunda-Björkhultsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fröslunda-Björkhultsvägen 1103 22,3% 32,5% 24,7% 20,6% 7,1% 49,1% 50,9% 17,6%  
Summa 1103 22,3% 32,5% 24,7% 20,6% 7,1% 49,1% 50,9% 17,6%

http://www.val.se