Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Nyforstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyforstorget 1595 33,4% 31,6% 17,9% 17,1% 8,7% 49,1% 50,9% 9,4%  
Summa 1595 33,4% 31,6% 17,9% 17,1% 8,7% 49,1% 50,9% 9,4%

http://www.val.se