Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Forssjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forssjö 1147 15,6% 34,8% 29,6% 20,0% 7,1% 50,9% 49,1% 1,7%  
Summa 1147 15,6% 34,8% 29,6% 20,0% 7,1% 50,9% 49,1% 1,7%

http://www.val.se