Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Västra Brandkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Brandkärr 1355 22,6% 26,6% 16,2% 34,5% 6,9% 46,4% 53,6% 13,8%  
Summa 1355 22,6% 26,6% 16,2% 34,5% 6,9% 46,4% 53,6% 13,8%

http://www.val.se