Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Isaksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Isaksdal 1740 22,0% 30,6% 23,6% 23,8% 8,6% 47,7% 52,3% 2,1%  
Summa 1740 22,0% 30,6% 23,6% 23,8% 8,6% 47,7% 52,3% 2,1%

http://www.val.se