Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Oppeby gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oppeby gård 752 15,6% 19,8% 20,5% 44,1% 4,5% 44,8% 55,2% 4,5%  
Summa 752 15,6% 19,8% 20,5% 44,1% 4,5% 44,8% 55,2% 4,5%

http://www.val.se