Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Gropptorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gropptorp 480 15,8% 38,3% 27,9% 17,9% 7,5% 52,3% 47,7% 1,7%  
Summa 480 15,8% 38,3% 27,9% 17,9% 7,5% 52,3% 47,7% 1,7%

http://www.val.se