Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Alunda-Ekeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alunda-Ekeby 1575 17,6% 30,9% 31,7% 19,7% 8,2% 52,8% 47,2% 2,0%  
Summa 1575 17,6% 30,9% 31,7% 19,7% 8,2% 52,8% 47,2% 2,0%

http://www.val.se