Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Söderön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderön 521 13,2% 19,2% 38,6% 29,0% 5,8% 54,3% 45,7% 1,3%  
Summa 521 13,2% 19,2% 38,6% 29,0% 5,8% 54,3% 45,7% 1,3%

http://www.val.se