Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Grillby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grillby 1315 15,2% 38,6% 26,6% 19,6% 7,8% 51,9% 48,1% 4,1%  
Summa 1315 15,2% 38,6% 26,6% 19,6% 7,8% 51,9% 48,1% 4,1%

http://www.val.se