Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Östervåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östervåla 2233 18,5% 26,1% 26,6% 28,7% 9,1% 51,9% 48,1% 1,7%  
Summa 2233 18,5% 26,1% 26,6% 28,7% 9,1% 51,9% 48,1% 1,7%

http://www.val.se