Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Husby-Långhundra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Husby-Långhundra 862 14,0% 34,6% 33,8% 17,6% 6,3% 54,2% 45,8% 3,5%  
Summa 862 14,0% 34,6% 33,8% 17,6% 6,3% 54,2% 45,8% 3,5%

http://www.val.se