Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Östra Knivsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Knivsta 1338 14,9% 36,6% 28,0% 20,6% 8,8% 49,3% 50,7% 3,7%  
Summa 1338 14,9% 36,6% 28,0% 20,6% 8,8% 49,3% 50,7% 3,7%

http://www.val.se