Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Håbo 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håbo 4 1960 16,8% 41,1% 28,4% 13,8% 8,1% 50,9% 49,1% 4,8%  
Summa 1960 16,8% 41,1% 28,4% 13,8% 8,1% 50,9% 49,1% 4,8%

http://www.val.se