Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Nynäshamn 14 Ösmo Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 14 Ösmo Ö 1204 19,4% 41,3% 21,8% 17,6% 9,1% 49,8% 50,2% 9,1%  
Summa 1204 19,4% 41,3% 21,8% 17,6% 9,1% 49,8% 50,2% 9,1%

http://www.val.se