Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Nynäshamn 13 Ösmo V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 13 Ösmo V 1301 18,4% 36,0% 25,9% 19,7% 9,9% 49,1% 50,9% 8,6%  
Summa 1301 18,4% 36,0% 25,9% 19,7% 9,9% 49,1% 50,9% 8,6%

http://www.val.se