Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Nynäshamn 18 Sorunda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 18 Sorunda S 1351 13,1% 34,7% 32,2% 20,0% 6,9% 52,5% 47,5% 5,8%  
Summa 1351 13,1% 34,7% 32,2% 20,0% 6,9% 52,5% 47,5% 5,8%

http://www.val.se