Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Nynäshamn 7 Via

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 7 Via 1509 11,3% 20,7% 24,4% 43,6% 4,8% 46,0% 54,0% 3,0%  
Summa 1509 11,3% 20,7% 24,4% 43,6% 4,8% 46,0% 54,0% 3,0%

http://www.val.se