Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Estuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Estuna 1080 16,3% 35,9% 28,3% 19,4% 8,5% 49,8% 50,2% 1,9%  
Summa 1080 16,3% 35,9% 28,3% 19,4% 8,5% 49,8% 50,2% 1,9%

http://www.val.se