Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Norrtälje - Grind - Långgarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Grind - Långgarn 1261 19,0% 24,3% 19,0% 37,7% 4,8% 46,2% 53,8% 3,0%  
Summa 1261 19,0% 24,3% 19,0% 37,7% 4,8% 46,2% 53,8% 3,0%

http://www.val.se