Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Duvbo 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Duvbo 2 901 12,8% 41,2% 30,4% 15,6% 6,2% 48,6% 51,4% 5,8%  
Summa 901 12,8% 41,2% 30,4% 15,6% 6,2% 48,6% 51,4% 5,8%

http://www.val.se