Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hallonbergen 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallonbergen 1 1074 23,6% 37,0% 21,8% 17,7% 7,6% 49,5% 50,5% 18,4%  
Summa 1074 23,6% 37,0% 21,8% 17,7% 7,6% 49,5% 50,5% 18,4%

http://www.val.se