Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Tulemarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tulemarken 1318 22,4% 43,9% 21,4% 12,3% 5,0% 48,4% 51,6% 5,6%  
Summa 1318 22,4% 43,9% 21,4% 12,3% 5,0% 48,4% 51,6% 5,6%

http://www.val.se