Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vikingshill, Insjön, Backeböl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vikingshill, Insjön, Backeböl 1162 11,9% 50,5% 25,5% 12,1% 5,6% 52,8% 47,2% 3,6%  
Summa 1162 11,9% 50,5% 25,5% 12,1% 5,6% 52,8% 47,2% 3,6%

http://www.val.se