Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Orminge N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orminge N 1843 27,6% 34,8% 21,5% 16,1% 7,5% 46,6% 53,4% 12,8%  
Summa 1843 27,6% 34,8% 21,5% 16,1% 7,5% 46,6% 53,4% 12,8%

http://www.val.se