Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Solsidan, Älgö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solsidan, Älgö 1702 11,5% 43,2% 27,0% 18,4% 7,5% 49,7% 50,3% 5,6%  
Summa 1702 11,5% 43,2% 27,0% 18,4% 7,5% 49,7% 50,3% 5,6%

http://www.val.se