Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Fisksätra V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fisksätra V 1917 22,9% 37,6% 22,7% 16,8% 7,4% 49,5% 50,5% 20,2%  
Summa 1917 22,9% 37,6% 22,7% 16,8% 7,4% 49,5% 50,5% 20,2%

http://www.val.se