Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Saltsjö-Duvnäs, Saltängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Saltsjö-Duvnäs, Saltängen Ö 1490 18,0% 38,1% 24,0% 19,9% 8,1% 47,9% 52,1% 2,8%  
Summa 1490 18,0% 38,1% 24,0% 19,9% 8,1% 47,9% 52,1% 2,8%

http://www.val.se