Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Ektorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ektorp 1809 21,4% 37,8% 22,0% 18,8% 7,5% 48,8% 51,2% 8,1%  
Summa 1809 21,4% 37,8% 22,0% 18,8% 7,5% 48,8% 51,2% 8,1%

http://www.val.se