Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Nacka Strand, Jarlaberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacka Strand, Jarlaberg S 1581 18,0% 45,6% 23,7% 12,7% 7,0% 49,5% 50,5% 7,8%  
Summa 1581 18,0% 45,6% 23,7% 12,7% 7,0% 49,5% 50,5% 7,8%

http://www.val.se