Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Södertälje 58

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 58 1097 20,1% 32,5% 24,6% 22,9% 8,1% 47,9% 52,1% 8,8%  
Summa 1097 20,1% 32,5% 24,6% 22,9% 8,1% 47,9% 52,1% 8,8%

http://www.val.se