Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Södertälje 42

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 42 1274 22,9% 38,5% 22,8% 15,9% 7,5% 48,1% 51,9% 13,2%  
Summa 1274 22,9% 38,5% 22,8% 15,9% 7,5% 48,1% 51,9% 13,2%

http://www.val.se