Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Södertälje 16

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 16 1661 13,2% 30,9% 26,8% 29,1% 6,9% 48,2% 51,8% 4,2%  
Summa 1661 13,2% 30,9% 26,8% 29,1% 6,9% 48,2% 51,8% 4,2%

http://www.val.se