Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Södertälje 52

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 52 1810 21,1% 34,3% 23,2% 21,4% 5,9% 52,0% 48,0% 17,2%  
Summa 1810 21,1% 34,3% 23,2% 21,4% 5,9% 52,0% 48,0% 17,2%

http://www.val.se