Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Skärholmen 17 Vårberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 17 Vårberg V 1496 16,7% 25,9% 26,4% 31,0% 8,3% 48,8% 51,2% 7,4%  
Summa 1496 16,7% 25,9% 26,4% 31,0% 8,3% 48,8% 51,2% 7,4%

http://www.val.se