Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Skärholmen 14 Vårberg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 14 Vårberg N 1484 26,5% 40,4% 20,1% 13,0% 9,3% 48,8% 51,2% 27,2%  
Summa 1484 26,5% 40,4% 20,1% 13,0% 9,3% 48,8% 51,2% 27,2%

http://www.val.se