Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Skärholmen 5 Bredäng S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 5 Bredäng S 1600 23,6% 37,3% 19,6% 19,4% 8,4% 48,1% 51,9% 14,1%  
Summa 1600 23,6% 37,3% 19,6% 19,4% 8,4% 48,1% 51,9% 14,1%

http://www.val.se