Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hägersten 32 Sjövikskajen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 32 Sjövikskajen 924 20,3% 56,1% 17,9% 5,7% 4,1% 50,3% 49,7% 6,7%  
Summa 924 20,3% 56,1% 17,9% 5,7% 4,1% 50,3% 49,7% 6,7%

http://www.val.se