Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hägersten 21 Hägerstensåsen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 21 Hägerstensåsen V 1407 24,7% 44,1% 16,0% 15,2% 3,7% 47,7% 52,3% 8,2%  
Summa 1407 24,7% 44,1% 16,0% 15,2% 3,7% 47,7% 52,3% 8,2%

http://www.val.se