Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hägersten 9 Aspudden C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 9 Aspudden C 1346 25,2% 47,4% 18,6% 8,8% 4,1% 48,4% 51,6% 6,0%  
Summa 1346 25,2% 47,4% 18,6% 8,8% 4,1% 48,4% 51,6% 6,0%

http://www.val.se