Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hägersten 4 Gröndal NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 4 Gröndal NÖ 1165 19,1% 46,6% 22,3% 12,0% 4,5% 47,1% 52,9% 5,7%  
Summa 1165 19,1% 46,6% 22,3% 12,0% 4,5% 47,1% 52,9% 5,7%

http://www.val.se