Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hägersten 1 Liljeholmen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 1 Liljeholmen V 1916 28,2% 34,9% 18,5% 18,4% 5,8% 50,9% 49,1% 13,1%  
Summa 1916 28,2% 34,9% 18,5% 18,4% 5,8% 50,9% 49,1% 13,1%

http://www.val.se