Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Enskede 18 G:la Enskede SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 18 G:la Enskede SV 1464 19,4% 43,6% 26,4% 10,7% 7,7% 49,9% 50,1% 4,6%  
Summa 1464 19,4% 43,6% 26,4% 10,7% 7,7% 49,9% 50,1% 4,6%

http://www.val.se