Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Farsta 22 Farsta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 22 Farsta N 1401 15,9% 32,3% 26,3% 25,6% 4,4% 53,2% 46,8% 12,1%  
Summa 1401 15,9% 32,3% 26,3% 25,6% 4,4% 53,2% 46,8% 12,1%

http://www.val.se