Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Brännkyrka 21 Örby Slott

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 21 Örby Slott 1333 19,0% 39,5% 20,9% 20,6% 5,4% 48,0% 52,0% 7,4%  
Summa 1333 19,0% 39,5% 20,9% 20,6% 5,4% 48,0% 52,0% 7,4%

http://www.val.se