Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Brännkyrka 19 Solberga mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 19 Solberga mellersta 1620 18,9% 40,0% 22,0% 19,1% 5,6% 46,3% 53,7% 8,5%  
Summa 1620 18,9% 40,0% 22,0% 19,1% 5,6% 46,3% 53,7% 8,5%

http://www.val.se