Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Brännkyrka 14 Långbro V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 14 Långbro V 947 12,6% 45,1% 24,5% 17,8% 8,4% 50,7% 49,3% 3,9%  
Summa 947 12,6% 45,1% 24,5% 17,8% 8,4% 50,7% 49,3% 3,9%

http://www.val.se