Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Brännkyrka 11 Långsjö S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 11 Långsjö S 1528 15,0% 41,9% 27,0% 16,2% 8,4% 50,0% 50,0% 3,9%  
Summa 1528 15,0% 41,9% 27,0% 16,2% 8,4% 50,0% 50,0% 3,9%

http://www.val.se